Natuurgebieden

Natuur is beginsel  overal, maar in ons druk bevolkte land, is natuur vooral geconcentreerd in natuurgebieden. Ons land kent een aantal zgn. Nationale Parken, maar daarnaast is er veel natuur op kleinere locaties te vinden, vaak in beheer bij Staatsbosbeer, Natuurmonumenten of de provinciale landschapsverenigingen, zoals It Fryske Gea (Friesland), Zuidhollands en Brabats Landschap etc.  Maar ook het stadspark of een gemeentelijk bos in de omgeving horen bij de natuur.

Gelukkig is er een beweging in gang gezet om deze gebieden waar dat mogelijk is met elkaar te vinden. Zo ontstaat er een ecologische structuur, die het mogelijk maakt dat wild niet “opgesloten” zit in een bepaald gebied, maar ongestoord zich over het land kan bewegen. Veel hindernissen worden weggenomen door ecoducten, tunneldoorgangen en dergelijke. Daar zijn veel succesvolle voorbeelden van. Dat dit niet altijd zo is, bewijst het eekhoornviaduct over de Rijksstraatweg bij Den Haag. Het aantal eekhoorns dat hier is gepasseerd is op een hand te tellen. Toch is het belangrijk te zoeken naar oplossingen waar het drukke verkeer zich moeilijk laat combineren met wilde dieren. Het bekende verkeersbord “overstekend” wild is daarvoor geen afdoende oplossing. 

Via deze landingspagina hoop ik u en jou steeds meer te kunnen laten zien van de natuur in ons land. Hoewel het fotograferen van vogels en dieren soms iets te veel  aandacht krijgt, vind ik het ook heel fijn om meer van de natuur te laten zien. Zo zal ik ook aandacht proberen te schenken aan landschappen en flora. Het sjouwen met camera’s en lenzen noopt mij vaak tot een keuze voor een bepaalde camera of lens, waardoor het niet mogelijk is om alles in beeld te brengen zoals ik dat zou willen. Deze website is slechts een platform om iets van mijn foto’s te laten zien en zal daarom nooit een compleet beeld gaan geven van de natuur in ons land. Ik zal wel mijn best doen om zoveel mogelijk facetten van de zichtbare natuur te belichten.  Veel kijkplezier.