Kwikstaarten – Motacillidae

Boompieper - Anthus trivialis
Grote gele kwikstaat - Motacilla cinerea
Gele kwikstaart - Motacilla flave
Rouwkwikstaart - Motacilla yarrellii
Graspieper - Anthus pratensis
Witte kwikstaart - Motacilla alba